Advisiory Committee

सल्लाहकार समिति

Narayan Prasad Prasai 1 1

नारायणप्रसाद प्रसाईं

संयोजक
(संस्थापक अध्यक्ष)
mina pokhrel uprety 1

मिना पोखरेल उप्रेती

सदस्य
(उप–प्रमुख मेचीनगर नगरपालिका)
Bhuwan Subba 1

भूवन सुब्बा

सदस्य
(पूर्व सह–प्रधानाध्यापक काकरभिट्टा मा.वि.)
Scroll to Top