Founder Board Members

संस्थापक कार्यसमिति

Narayan Prasad Prasai 1 1

नारायण प्रसाद प्रसाई

अध्यक्ष
cropped Logo of Mechi Meat Coop Green 1 1

धर्म प्रसाद अधिकारी

उपाध्यक्ष
devi prasad uprety sachib 1

देवीप्रसाद उप्रेती

सचिव
cropped Logo of Mechi Meat Coop Green 1 1

अमरवहादुर श्रेष्ठ

कोषाध्यक्ष
om prasad kadel sadasya 1

ओम प्र. कडेल

सदस्य
cropped Logo of Mechi Meat Coop Green 1 1

लोकवहादुर पन्त

सदस्य
cropped Logo of Mechi Meat Coop Green 1 1

दुर्गा बा. श्रेष्ठ

सदस्य
cropped Logo of Mechi Meat Coop Green 1 1

दिलमाया तामाङ्ग

सदस्य
cropped Logo of Mechi Meat Coop Green 1 1

तिलोचन प्रसाई

सदस्य
gajendra niroula sadasya 1

गजेन्द्र निरौला

सदस्य
jit bahadur thapa sadasya 1

जीतवहादुर थापा

सदस्य
cropped Logo of Mechi Meat Coop Green 1 1

साबित्रा थापा

सदस्य
cropped Logo of Mechi Meat Coop Green 1 1

चन्द्र पाहन

सदस्य
ramesh kumar shrestha sadasya 1

रमेशकुमार श्रेष्ठ

सदस्य
cropped Logo of Mechi Meat Coop Green 1 1

विनोद ढुङगाना

सदस्य
cropped Logo of Mechi Meat Coop Green 1 1

पुन्यप्रसाद अधिकारी

सदस्य
Ganesh Bahadur Pradhan 1

गणेशबहादुर प्रधान

सदस्य
cropped Logo of Mechi Meat Coop Green 1 1

उत्तरवहादुर तामाङ

सदस्य
cropped Logo of Mechi Meat Coop Green 1 1

बसन्ति तामाङ

सदस्य
cropped Logo of Mechi Meat Coop Green 1 1

बुधमाया साँवा

सदस्य
cropped Logo of Mechi Meat Coop Green 1 1

बेदवहादुर श्रेष्ठ

सदस्य
Scroll to Top