नारायण प्रसाद प्रसाई

अध्यक्ष

धर्म प्रसाद अधिकारी

उपाध्यक्ष

देवीप्रसाद उप्रेती

सचिव

अमरवहादुर श्रेष्ठ

कोषाध्यक्ष

ओम प्र. कडेल

सदस्य

लोकवहादुर पन्त

सदस्य

दुर्गा बा. श्रेष्ठ

सदस्य

दिलमाया तामाङ्ग

सदस्य

तिलोचन प्रसाई

सदस्य

गजेन्द्र निरौला

सदस्य